Dagens tak av shingel på rupanel skal ligge som undertak. Det skal lektes opp for lufting og legges ny taktro, underlagspapp og shingel. Takflaten er ca. 1040 m2. Langsgående luftelyre på møne ca. 68 m., nye vindskier, takrenner, oppbygging av 5 takhatter, beslagsarbeider m.v. inngår i    prosjektet.

Arbeidene utføres på ettervinteren/våren 2019. 

Det kreves godkjenning i tiltaksklasse 1. Minst 2 referanseprosjekt oppgis.

Interesserte tilbydere melder seg innen tirsdag 18.09.2018 til SBG Byggprosjekt AS, Postboks 184, 2882 DOKKA, ved Harald Bjerknes, e-post: harald.bjerknes@sbg.no, telefon: 918 51 500.

Tilbudsgrunnlaget sendes deretter ut med 3 ukers tilbudsfrist.