Valgkomitéens forslag

Valgkomitéen hadde møte i bankens lokaler mandag den 28. januar 2019. Det skal velges 3 nye forstandere for en periode på 4 år, og 4 varamedlemmer til forstanderskapet for en periode på 1 år.