Vi er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny dokumentasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig. Som følge av dette må vi innhente oppdatert legitimasjon fra våre kunder, og oppfordrer deg til å komme innom banken med gyldig legitimasjon.

Hvilken type legitimasjon må forevises?
Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold er det viktig at du er legitimert riktig. Dette er for din egen sikkerhet. Med oppdatert informasjon er du nemlig bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

  • Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass.
  • Har du ikke pass kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort.

BankID
For å kunne ha BankID er det krav om at man legitimere seg med gyldig pass og personlig oppmøte. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll. Les mer om BankID.

Nettbank/Mobilbank
I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken eller ved oppmøte i banken. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.