I henhold til § 3-4 i bankens vedtekter holdes valgdag 20. februar 2020 for å velge medlemmer og varamedlemmer til bankens Forstanderskap.  

VALGKOMITÉENS FORSLAG:
Valgkomitéen hadde møte i bankens lokaler torsdag den 23. januar 2020. Det skal i 2020 velges 3 nye forstandere for en periode frem til 2024, og 1 varamedlem til Forstanderskapet for en periode frem til 2023.. Valgkomitéen har vurdert kjønn, alder og bosted og foreslår følgende kandidater:

  • Harald Bjerknes - gjenvalg som forstander
  • Siv Byfuglien - gjenvalg som forstander
  • Åse Åmodt Brusveen - gjenvalg som forstander
  • Live Lyckander Espelien - nytt varamedlem

Stemmerett har alle innskytere over 18 år. Stemmeberettige innskytere som ønsker å delta i valget må møte personlig i banken på valgdagen.

Valget holdes i bankes lokaler i Kyrkjevegen 20, Etnedal og i Storgata 35, Dokka fra kl. 10:00 til kl. 15:00.