Sommeren 2018 var et trøblete år for mange bønder over hele landet. Været førte til at store verdier gikk tapt som følge av svikt i avling. Visste du at vi tilbyr en forsikring som sikrer deg mot avlingssvikt i landbruket? 

Vår avlingsforsikring er en del av løsøreforsikringen, og gir deg som bonde dekning for skade på uhøstet og høstet korn, poteter, grønnsaker, høy, rundballer og lignende.

Erstatning for avlingssvikt: Forsikringen omfatter erstatning for avlingssvikt for de tilfeller der dette gir erstatning iht. Forskrift om erstatning for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Erstatningen er begrenset til 15 % av det totale tapet ved avlingssvikten. Driftstapet beregnes etter samme grunnlag som i statens beregningsmodell.