I henhold til § 3-4 i bankens vedtekter holdes valgdag 16. mars 2021 for å velge medlemmer og varamedlemmer til bankens Forstanderskap.  

VALGKOMITÉENS FORSLAG:
Valgkomitéen hadde teams møte tirsdag den 9. februar 2021. Det skal i 2021 velges 3 nye forstandere for en periode frem til 2025.

Valgkomitéen har vurdert kjønn, alder og bosted og foreslår følgende kandidater:

  • Jon Ivar Stensrud - gjenvalg som forstander
  • Siv Bergene - ny forstander
  • Haakon Bachér - ny forstander

Stemmerett har alle innskytere over 18 år. Stemmeberettige innskytere som ønsker å delta i valget må møte personlig i banken på valgdagen. Valget holdes i bankes lokaler i Kyrkjevegen 20, Etnedal og i Storgata 35, Dokka.