Det er årlig valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Etnedal Sparebank. Som kunde kan du være med å avgjøre hvem som skal være medlemmer. Valgdag er satt til onsdag 02. mars 2022, og foregår i bankens lokaler på Dokka og Bruflat i bankens åpningstid.

 

 

Hvem er på valg?
Til bankens forstanderskap skal det velges:

  • 3 medlemmer til forstanderskapet for 4 år

Hvem kan stemme og hvem kan velges?

Myndige innskytere i Etnedal Sparebank som bor i de kommuner banken har kontorer, kan velges som medlem eller varamedlem til bankens Forstanderskap. Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget. Hvert kundeforhold gir èn stemme. Den som velges er pliktig til å stille som medlem, med mindre de har vært medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode. Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte i banken.

 

Valgliste 

Valgliste utarbeides av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger. Denne og annet nødvendig valgmateriell legges ut ved nevnte ekspedisjonssteder på valgdagen.

 

Valgkomitéen hadde Teamsmøte tirsdag den 8. februar 2022. Det skal velges 3 forstandere for en periode frem til 2026. Valgkomitéen har vurdert kjønn, alder og bosted, og foreslår følgende kandidater til forstandere:


Einar Vangsjordet - Gjenvalg som forstander
Morten Woxen - Gjenvalg som forstander
Ragnhild S. Thorvaldsen -  Gjenvalg som forstander
Hilde Lindahl - Ny 
Kai Arne Wold - Ny 
Ann Kristin Haugen - Ny

 

 

Bruflat, 23.02.2022

Harald Bjerknes