Det er årlig valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Etnedal Sparebank. Som kunde kan du være med å avgjøre hvem som skal være medlemmer. Valgdag er satt til onsdag 22.02.2023, og foregår i bankens lokaler på Dokka og Bruflat i åpningstiden.

Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år. 

Myndige personer med kundeforhold i Etnedal Sparebank er stemmeberettiget ved valget. Det er krav om personlig oppmøte i banken på valgdagen for å avgi stemme.

Det legges frem liste over aktuelle kandidater i bankens filialer på Dokka og Bruflat på valgdagen. 

Spørsmål kan rettes til leder for valgkomiteen Marius Jørgenstuen på epost.