Årlig er det valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Etnedal Sparebank. Du som kunde kan være med å avgjøre hvem som skal være medlemmer.

Det skal velges 3 medlemmer til forstanderskapet for 4 år. 

Myndige personer med kundeforhold i Etnedal Sparebank er stemmeberettigede ved valget. Det er krav om personlig oppmøte i banken på valgdagen for å avgi stemme.

Det legges frem liste over aktuelle kandidater på valgdagen.

Valget foregår i bankens lokaler på Dokka og Bruflat torsdag 15.02.2024, fra 10:00-15:00. 

Spørsmål kan rettes til leder for valgkomiteen Toril Grønbrekk på epost.