Johannes Aas har jobbet som kunderådgiver hos oss siden 2015, og hadde i dag, 25.04.2023, sin aller siste arbeidsdag. Han har jobbet i bank i hele 52 år, og må kunne sies å være en erfaren bankmann. Johannes har hatt en unik kundekontakt, og har strukket seg langt for sine kunder. Dette er noe både banken og kundene har satt stor pris på, og som vi kommer til å savne. 

Etnedal Sparebank retter en stor takk til Johannes for innsatsen han har lagt ned for banken, og ønsker han alt godt inn i pensjonisttilværelsen! 

Johannes Aas og Tom Anders Skaugerud

Tom Anders Skaugerud tar over kundekontakten på vårt rådgiverkontor i Hov, hvor det fortsatt vil være mulig å avtale møter.