Allmenne lag og foreninger kan søke. Søknadsfrist er 06. februar 2023. 

Søknadsskjema kan hentes i bankens lokaler på Dokka eller Bruflat, eller lastes ned her.

Søknad

 

Utfylt skjema

- leveres i Etnedal Sparebank på Dokka eller Bruflat
- skannes og sendes som vedlegg i e-post til post@etnedalsparebank.no
- Sendes pr. post til Etnedal Sparebank, Storgata 35, 2870 Dokka

Søknadsfrist 06. februar 2023.