Etnedal Sparebank ønsker å bidra positivt til lokalsamfunnet, og deler derfor hvert år ut pengegaver til lag og foreninger av overskuddet vårt. Lokale lag/foreninger med allmennyttige formål er velkomne til å søke innen fristen, som i år er 05. februar 2024.

1.  Formål

• Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, fortrinnsvis i kommuner som Etnedal Sparebank har filial i. 

• Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten.

• Prosjekter med bærekraftfokus vil få særlig oppmerksomhet. 

• Dette kan for eksempel være innen kultur, idrett, humanitære formål, kompetanse/utdanning, ideelle organisasjoner, forskning og samfunn.

• Vi gir ikke støtte til næringsvirksomhet, offentlige institusjoner, søkere uten organisasjonsnummer eller til private, religiøse og politiske formål. 

2. Hvem kan søke?
Alle lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter.

3. Hvordan søke?
Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må fylle ut søknadsskjema som finnes nederst på denne siden. Alle felter må fylles ut.
Søknaden må sendes banken 05. februar 2024 for å komme i betraktning.

4. Saksbehandling
Det er bankens gavekomité som vurderer søknadene. Svar på søknaden blir sendt ut etter at bankens generalforsamling har godkjent årsregnskapet.  Utbetaling vil skje innen 15. april 2024. 

5. Avslag
Komitéen som behandler søknadene vil ikke grunngi eventuelle avslag.

Søknadsskjema

Vi ønsker fortrinnsvis å motta elektroniske søknader, disse kan fylles ut her.

Søknadsskjema kan også hentes i bankens lokaler på Dokka eller Bruflat, eller lastes ned her.

Dersom du ikke benytter elektronisk søknad, men fyller ut skjemaet manuelt, kan dette leveres til oss på en av følgende måter: 

- leveres i Etnedal Sparebank på Dokka eller Bruflat
- skannes og sendes som vedlegg i e-post til post@etnedalsparebank.no, merk med Gaveutdeling 
- Sendes pr. post til Etnedal Sparebank, Storgata 35, 2870 Dokka