For å styrke vår kapasitet og vårt arbeid innenfor antihvitvasking søker vi nå etter hvitvaskingsansvarlig i 100 % stilling. Fagfeltet er i kontinuerlig utvikling med stadig nye problemstillinger som skal håndteres. 

Du vil få en sentral rolle, og vil være en svært viktig ressurs for bankens utvikling fremover. I stillingen vil du samarbeide tett med bankens kunderådgivere, og øvrig ledelse. Hvitvaskingsansvarlig er medlem av bankens ledergruppe.Arbeidsoppgaver:

-ansvarlig for at banken igangsetter, gjennomfører og vedlikeholder, samt implementerer bankens virksomhetsinnrettede risikovurdering
-ansvarlig for at banken etablerer, vedlikeholder og praktiserer rutiner ihht. hvitvaskings- og sanksjonsregelverket
-informasjonsutveksling med myndigheter og forretningsforbindelser knyttet til hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet
-saksbehandling av saker knyttet til økonomisk kriminalitet
-løpende oppfølging av hvitvaskingsrisiko på kunde- og systemnivå
-gi råd og veilede bankens ansatte i arbeidet med regelverket
-internopplæring
-rapportering til bankens styre og ledelse


Kvalifikasjoner:


-Minimum bachelor innen relevante fagområder (som økonomi, revisjon eller juss)
-God IT-kompetanse
-God økonomisk innsikt, tallforståelse og analytisk anlagt
-Gjerne kunnskap om hvitvaskingsloven og generell forståelse for lovverk som bankene er underlagt


Personlige egenskaper:

-Selvgående, initiativrik og ha meget høy gjennomføringsevne
-Evne til å ta selvstendige og risikobaserte avgjørelser
-Evne til å prioritere fornuftig og forbedre arbeid innen eget ansvarsområde
-Strukturert og fokusert i arbeidet
-Tålmodig og pedagogisk anlagt
-Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig


Vi tilbyr:

En spennende og selvstendig stilling med gode utviklingsmuligheter
En solid arbeidsgiver med god kompetanse, en uformell omgangstone, og mange engasjerte og dyktige kollegaer

Interesserte kandidater oppfordres til å ta uforpliktende kontakt med banksjef Stian A. Skåren på telefon 951 27 456 eller stian@etnedalsparebank.no

Søknad med CV sendes senest 10.12.2022.