Etnedal Sparebank og Eika Kapitalforvaltning har kommet opp med en løsning for de som vil samle aksjefondene sine et sted. Via denne løsningen vil dere få fullt innsyn på utvikling av deres investeringer via mobil-app eller nettbank. For at dette skal være mulig må vi flytte fondene som står hos andre leverandører fra deres konto til løsning i Etnedal Sparebank og Eika Investortjenester. I første omgang omhandler dette kun aksjefond og ved overføring til aksjesparekonto (ASK), men det vil i løpet av kort tid også komme på plass løsning slik at dere kan samle rente- og kombinasjonsfond fra andre leverandører under denne løsningen.

NB: Rente og kombinasjonsfond kvalifiserer ikke for aksjesparekonto, så de vil oppbevares på vanlig verdipapirkonto.

Hvis du ønsker å overføre alle dine fondsandeler hos ulike fondsforvaltere til én aksjesparekonto kan du kontakte oss på e-post, telefon 61 12 15 00 eller sende en kundemelding fra nettbank.

Ta kontakt med oss om du skulle ha spørsmål rundt dette.