LO og Finansforbundet tar samtlige av sine medlemmer ut i eventuell streik som vil ramme finansnæringen og kundene.

Forutsatt at det ikke oppstår spesielle situasjoner, vil nettbank, mobilbank og kort fungere som normalt under streiken. Dersom det oppstår driftsproblemer, kan betalingstjenestene bli lukket. Ved en eventuell streik vil Etnedal Sparebank måtte holde sine fysiske lokaler stengt, men de av våre ansatte som ikke er tatt ut i streik vil besvare henvendelser per telefon og mail etter beste evne. Lange svartider må dessverre påregnes ved eventuell streik.

Banken vil gi informasjon ut til sine kunder om streiken via bankens hjemmesider.

Det blir ikke streik i bank og forsikring etter at Finansforbundet og Finans Norge kom til enighet hos Riksmekleren kl. 02:00 den 31.05.2018.