gamle 100 og 200 sedler

Selv om ikke alle valørene er satt ut i sirkulasjon ennå, har nedtellingen begynt for hvor lenge de utgående 100- og 200-kronesedlene er lov å bruke. Enn så lenge kan du bruke de gamle 100- og 200-kronesedlene slik du måtte ønske. Men etter 30. mai 2018 er det kun Norges Bank som er pliktig til å veksle inn disse sedlene. Før den tid bør du derfor passe på å bruke dem i butikken, eller sette dem inn på konto.

Hvis du ikke rekker dette, eller glemmer helt av fristen, kan du trøste deg med at Norges Bank er pliktig til å veksle inn ugyldige sedler i minst 10 år. Men for å slippe å sende penger i posten, eller dra med kofferten full til Oslo, bør du nok få oversikt over dine kontanter allerede nå.

De nye 100- og 200-kronesedlene ble satt i sirkulasjon 30. mai 2017. Designet stammer fra Metric Design og Terje Tønnessen. Motivene i seddelserien formidler sentrale trekk ved norsk maritim historie.

nye 100 og 200 sedler