- Ansvarsforsikringen dekker det økonomiske ansvaret bedriften din kan pålegges etter alminnelige rettsregler for skader på personer eller ting som tilhører andre, forteller Hege Alfei Sæbø, salgssjef i Eika Forsikring.

- Hva slags hendelser dekkes?

- Det dreier seg om uaktsomme handlinger. Et eksempel kan være at en snekker skal feste en spiker, men så treffer han et vannrør bak veggen. Følgeskaden som skjer da, dekkes av forsikringen, forklarer hun.

Kan få fatale konsekvenser
- En alminnelig ansvarsforsikring er noe alle næringsvirksomhet bør ha. For bedrifter som har skrevet kontrakt i henhold til norsk standard og bustadsføringsloven er det også lovpålagt, sier Alfei Sæbø.

Konsekvensene for en bedrift som står uten forsikring når uhellet er ute, kan være fatale:

- Det er selvfølgelig avhengig av hvor alvorlige skader som har skjedd, men i verste fall kan det velte hele bedriften. Ikke ta sjansen på å klare deg uten forsikring, før eller senere kan skaden skje. Samtidig må du passe på at forsikringen er tilpasset bedriftens behov, sier Alfei Sæbø og utdyper:

- Om du for eksempel driver et bilverksted, men er forsikret som en bilrekvisita-forhandler, er du dekket for en annen type risiko enn du egentlig skal være. Og når omsetningen øker, må du huske å oppgradere forsikringen tilsvarende.

Les mer om ansvarsforsikring her

Flere typer ansvarsforsikring

Salget av ansvarsforsikringer i Norge har økt de siste årene. Eika er opptatt av at det skal være lett for bedriftene å velge rett.

- Tegner du næringsforsikring hos oss får du en helhetlig pakkeløsning hvor alminnelig ansvarsforsikring med produktansvar er inkludert.

For virksomheter som driver innen ulike bransjer, kan det være aktuelt med flere ansvarsforsikringer.

- Et eksempel kan være formueskadeforsikringer for rådgivende ingeniør som skal prosjektere bygg. Her kan det komme krav mot ingeniøren hvis det for eksempel er gjort feil beregninger. Da er det greit å ha en formueskadeforsikring, eller profesjonsforsikring som det også kalles, forklarer Alfei Sæbø, og avslutter med et siste stalltips:

- Aksjeselskaper, borettslag og stiftelser bør vurdere å tegne styreansvarsforsikring. Veldig mange er nemlig ikke klare over at man som styremedlem kan bli stilt økonomisk ansvarlig for feil styret har gjort.

Prat med oss om forsikring til din bedrift!