Jevnlig ettersyn og vedlikehold av traktorer, maskiner og utstyr til bruk i gårdsdriften anbefales, både med tanke på sikkerhet og levetiden på maskinene.

Følg serviceavtaler
Teknisk utstyr har behov for vedlikehold. Fagfolk med teknisk spisskompetanse har lettere for å oppdage slike ting enn bonden selv. Det anbefales derfor å følge inspeksjons, -service og vedlikeholdsinstruksjonen til traktoren og andre maskiner du har på gården din.

Jevnlige kontroller
Ved siden av å følge anbefalte serviceavtaler er det mye du kan gjøre selv også for å vedlikeholde utstyr og maskiner i form av å ta jevnlige kontroller og sjekk av maskinene. Er det behov for smøring? Er motorreim og radiator rene? Er det oljelekkasje eller diesellekkasje? Ser maskinen ut som den skal?

Maskiner og brannsikkerhet

  • Husk å skru av hovedstrømbryteren når du parkerer inne for å sikre maskinen for selvantennelse eller eventuell kortslutning.
  • Unngå drivstoffsøl under påfylling.

 

Vask og vedlikehold
Kontroller batteri og kontakter, og lad batteri ved behov. Batteriet og batteripoler bør også rengjøres. Det er viktig å vaske motoren med jevne mellomrom. Dette kan du gjøre med høytrykkspyler.