3. juli 2022 nådde Etnedal Sparebank en milepæl i sitt arbeid med bærekraft gjennom å bli Miljøfyrtårnsertifisert, og nå har vi mottatt det synlige beviset! Som bank er vi vårt ansvar bevisst og vil bidra der vi kan. Vi har blant annet lansert tre nye produkter, grønt boliglån, grønt boliglån for unge og grønt rehabiliteringslån. Disse produktene kan du lese mer om her.

Miljøfyrtårn er et anerkjent verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Gjennom ordningen får bedriftene konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, og banken har valgt ut 4 mål vi vil fokusere ekstra på i tiden fremover. Du kan lese mer om dette arbeidet her.

Banken vil fra 2023 årlig publisere en klima- og miljørapport som våre kunder og samarbeidspartnere kan lese. Denne gir oss og andre interessenter oversikt over bankens positive og negative miljøeffekter.

Etnedal Sparebank oppfordrer alle kunder og samarbeidspartnere til å ta steget mot en mer bærekraftig fremtid, gjerne gjennom en miljøsertifisering!