Næringslån

Når bedrifter foretar større investeringer i ting som eiendom, maskiner eller produksjonsutstyr, finansieres de som regel med et næringslån.
  • Lån til eiendom, maskiner og produksjonsutstyr
  • Opprett lån med fast rente, flytende rente eller en kombinasjon
  • Betal tilbake etter en avtale som er tilpasset bedriftens økonomi
Kontakt meg om næringslån

Dette er næringslån

Har du behov for større plass til dine ansatte? Ønsker du å investere i et nytt byggeprosjekt? Eller trenger du nytt produksjonsutstyr? Hos oss kan du låne til eiendom, maskiner og produksjonsutstyr. Lånet opprettes med fast rente, flytende rente eller en kombinasjon – og tilbakebetales etter en avtale som er tilpasset bedriftens økonomi.

God kjennskap til nærmiljøet gjør oss til en god partner for lokale bedrifter. Snakk med oss om finansiering, så finner vi en løsning som passer bedriften din.

3 grunner til å velge næringslån i lokalbanken

  1. Lokal kunnskap. Vi ser muligheter der storbankene ser utfordringer. Geografisk nærhet gir oss et bedre beslutningsgrunnlag når vi skal vurdere søknader.

  2. Smidigere system. Som lokalbank er det enklere å se bak tallene. Større kunnskap om lokalt næringsliv og en mindre bankorganisasjon, gjør at beslutningsveiene er korte

  3. God rådgiving. Det er viktig at finansieringen passer til bedriftens planer på både kort og lang sikt. Derfor setter vi oss godt inn i bedriftens økonomi før vi anbefaler løsning er som passer til dine behov. Vårt mål er å sikre driften av banken og å gi tilbake til lokalsamfunnet – derfor er det viktig for oss at kundene våre gjør det bra.