Gjennomsnittsskaden koster mer for hytter enn for boliger. Årsaken er at hytter står uten tilsyn store deler av året og en eventuell vannlekkasje vil få større omfang. Med litt omtanke kan de fleste vannskader unngås. 

Lekkasjer fra rør og koplinger
Vannlekkasjer fra rør og koplinger kan oppstå hele året og skyldes som oftest slitasje, korrosjon eller tilfeldigheter. Sannsynligheten for vannlekkasje øker med alderen til rørsystemet, men kan også oppstå uten forvarsel i nye rørsystemer. Da er det fornuftig å ha installert lekkasjevarsler med automatisk avstegning av vannet. I tillegg bør man benytte godkjent rørleggerfirma og sertifiserte sanitærprodukter ved installering og oppussing. Dette vil bidra til å redusere sannsynligheten for vannskader.

Lekkasjevarsler
Lekkasjevarslere er utstyr som skal monteres til eller omkring vannførende installasjoner, for å varsle og stoppe uønsket vannutstrømning. Avanserte lekkasjevarslere overvåker alle rør og installasjoner i hytta. Bruk av lekkasjevarsler gir deg rabattert pris på din forsikring.

Kilde: Sintef