–Vi ble redde. Det er jo en dødelig sykdom dersom man ikke behandler den. Heldigvis taklet både Isselin og kroppen hennes behandlingen bra, forteller pappa Roger om tiden da de opplevde alle foreldres mareritt.

Diabetes er klassifisert som medisinsk invaliditet. I Isselins tilfelle førte det til at hun fikk utbetalt en engangssum på 319.000 kroner.

–Det kan være godt å ha for fremtiden, for diabetes kan føre til komplikasjoner. Foreløpig er de i forvaring hos overformynderiet siden hun er mindreårig. Men når hun fyller 18 år blir de hennes, forklarer Roger.

Gir barna økonomisk trygghet
Dessverre er det ikke alle som har fulgt familien Karlsruds eksempel. Selv om vi nordmenn er flinke til å forsikre hus, hytte og eiendeler, er kun halvparten av alle barn dekket av en eller annen form for barneforsikring.

– Med en barneforsikring gir du barna dine økonomisk trygghet om noe skulle hende dem, forklarer Inger Kvaal, avdelingsleder i Eika Personforsikring.

–Vi har blant annet mange skadeoppgjør med barn som har fått diagnosen diabetes, slik som Isselin. Eikas forsikring er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og dekker blant annet medisinsk invaliditet, alvorlig sykdom, arbeidsuførhet, samt behandlingsutgifter ved ulykke, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus og hjelpestønad, forklarer hun.

Enkel forsikring i en vanskelig tid
Siden familien Karlsrud også har fått hjelpestønad fra NAV, får de det samme fra Eika. Det utgjør 34.000 kroner i året, og skal være en ekstra støtte til familier der et barn har behov for særskilt pleie og tilsyn.

Roger og Janniche Karlsrud roser forsikringen og hjelpen de har fått fra Eika.

– Når du kjøper en slik forsikring, håper du selvsagt at du aldri skal få bruk for den. Men når det først ble sånn, har jeg blitt veldig imponert over behandlingen vi har fått. Det har vært fantastisk service, og pengene kom nesten med en gang. Det var veldig deilig i en tid da det var mye å sette seg inn i, og mange kamper å ta, sier Roger.

Kort om Eikas barneforsikring:

Barne- og ungdomsforsikringen kan kjøpes fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder fram til fylte 26 år.

  • Gjelder også ved studieopphold i utlandet i inntil 36 måneder.
  • Forsikringssummen reguleres årlig etter folketrygdens grunnbeløp.
  • Koster kun 182 kroner måneden.
  • Snakk med en rådgiver om barneforsikring i dag