1. Sørg for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår. Hold folk unna bygning som kan stå i fare for å rase sammen eller der grunnen kan rase ut.
  2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper.
  3. Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/ eller berøringsfare (overledning). Ta derfor ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
  4. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
  5. Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller utbedre skadene. Ta bilder eller film av skaden. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.

  6. Begrens skaden i bygget ved å vaske ut slam og rengjør.

  7. Kontroller at avløp ikke er tett når bygningen tas i bruk.

  8. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømt – vil takstmann eller saneringsselskap vurdere uttørking eller eventuelt rivning.

  9. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper og slanger

Kilde: Finans Norge