En godt planlagt ferietur gir deg litt mindre bekymringer, og mer tid til å glede deg.  

Dette bør du huske på før du reiser

  • Bestill europeisk helsetrygdkort hos helsenorge.no. Dette kortet dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. 
  • Sjekk at du har en god og gyldig reiseforsikring, slik at du får den hjelpen du trenger dersom noe uforutsett skulle skje. 

Hvis det skulle skje noe uforutsett på reisen

  • Kontakt SOS International dersom du blir syk i et fremmed land. De er Eikas forlengede arm og har en døgnåpen alarmsentral.
  • Lytt til legen om du får et behandlingsopplegg. SOS International kjenner lokale sykehus og leger, og sørger for at du får den behandlingen du skal ha.
  • Ta vare på kvitteringer fra legebesøk, medisiner og andre utgifter relatert til sykdommen.

Glem ikke

  • Å melde skade. Med Eikas reiseforsikring er du dekket på alle typer reiser i hele verden som varer inntil 77 dager.
  • Få igjen feriedager. Mistet du feriedager grunnet sykdom? Ifølge Ferieloven har krav på å få igjen de tapte feriedagene senere samme ferieår.

 

God tur!