Eksempler på ulike reiseuhell

En god reiseforsikring dekker alle de vanligste uhellene du kan oppleve på reise, som reisesyke, tyveri av reisegods og forsinket bagasje. Den gjelder 24/7 og gjelder uansett om du skal reise langt vekk, eller kun skal en snartur på hytta.

Nedenfor har vi satt opp noen eksempler på uhell som kan inntreffe før eller under feriereisen og hva som dekkes over reiseforsikringen.

Om tapet er erstattet over standard helårs reiseforsikring eller om du må ha Reise Pluss står i parentes.

Eksempler på reiseuhell