Husforsikring landbruk

Hos oss kan du forsikre bygninger til privat bruk som ikke inngår i landbruksvirksomheten, slik som bolighus, stabbur og garasjer for parkering av private biler.
  • Erstatter skade på boligen ved brann-, vann-, tyveri- og naturskade
  • Kan utvides med Bolig Pluss dekning
  • Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil 14 dager til ny eier har tegnet ny forsikring
Kontakt meg om husforsikring landbruk

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Hos oss kan du velge mellom Bolig og Bolig Pluss. Se hva som passer deg best. 

Bolig Pluss Bolig
Følgeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følge av lekkasje/tilbakeslag

Følgeskade ved vannskade på våtrom

Bygning inntil 10 kvm er medforsikret

Tap av husleieinntekter

Naturskade

Rettshjelp

Brann-, vann- og tyveriskader


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Få støtte til Elotec alarmsender

For landbrukskunder der det er krav om brannvarslingsanlegg, gir vi tilskudd på 2500 kroner for oppgradering til alarmsender til 4G.

Søk om tilskudd her!