Bærekraft

Bærekraft

Sikring av økonomisk og sosial bærekraft i norske lokalsamfunn har vært lokalbankenes hovedoppgave siden banken ble opprettet for mer enn 110 år siden. Miljøfyrtårnsertifisering og prinsippene for bærekraftig bankdrift gir oss et nytt verktøy for å ta bærekrafttenkingen inn i en ny tid, i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling og Parisavtalen.